اشتراک گذاری
ویلا سفید

ویلا سفید

پروژه: ویلا سفید
تاریخ: 1394/11/15
کارفرما: آقای بازرگان
وضعیت: طراحی شده
محل پروژه کلاردشت

شرح پروژه:

یکی از جنبه های طراحی برای آینده ، طراحی پایدار است. امروزه مقوله هایی مانند طراحی پایدار ، معماری سبز و بناهای دوستدار طبیعت جزء دغده های درجه اول معماران و طراحان است.

خانه به عنوان یکی از نیاز های دائمی انسان ، یکی از ضروریترین زمینه های پیدا کردن این نوع معماری ها و طراحی ها ی هماهنگ با محیط زیست است.

 

Info

  • Date : 22.09.1394
مشاهده پروژه