اشتراک گذاری
طراحی شوروم

طراحی شوروم

پروژه: طراحی شوروم
تاریخ: 1397/12/17
کارفرما: آقای پارسا
وضعیت: ساخته شده
محل پروژه: فرمانیه

شرح پروژه:

معرفی محصولات به مشتریان در شوروم و ارائه اطلاعات کامل از هر یک از محصولات در محیطی مشابه به فضای مورد نیاز مشتریان جهت آسان نمودن انتخاب محصول صورت میگیرد.

در همین راستا، این طرح سعی بر آن داشته که با ایجاد محیطی در جهت برقراری ارتباط بین کار و کارفرما باشد.

 

Info

مشاهده پروژه