اشتراک گذاری
خانم فریدی

خانم فریدی

پروژه: طراحی داخلی
تاریخ: 1394/03/12
کارفرما: خانم فریدی
وضعیت: ساخته شده
محل پروژه: شهرک غرب

شرح پروژه:

محدودیت فضا در بسیاری از مواقع موجب خلق ایده های ناب برای رسیدن به محیطی بزرگتر از لحاظ بصری می شود.

همراهی گیاهان برای جان بخشی به فضا در کنار بازی نور و رنگ خود باعث تحقق این اصـل است.

 

Info

مشاهده پروژه