اشتراک گذاری
شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سالن کنفرانس)

شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سالن کنفرانس)

پروژه: ساختمان سرمایه گذاری (oiic)
تاریخ: 17/11/1394
کارفرما: شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی خاص)
وضعیت: ساخته شده
محل پروژه: شهرک غرب

 

Info

  • Date : 22.09.1394
مشاهده پروژه