اشتراک گذاری
Niesco office

Niesco office

پروژه :دفتر اداری Niesco

تاریخ:98/11/10

کارفرما:جناب آقای آدابی

محل پروژه :تهران-خیابان سی تیر

طراحی مجموعه Niesco به عناصر مهم و تاثیر گذار از جمله ترکیب صحیح رنگ ها و استفاده بجا از نور توجه بسیار شده است .به یاد داشته باشیم خلق محیط ارام میتواند تاثیر بسزایی در عملکرد ورشد و پویایی  فضای باشد.

 

Info

  • Date : 24.12.1395