اشتراک گذاری
کابینت مدرن آشپزخانه تیپ 2 (آقای توانایی)

کابینت مدرن آشپزخانه تیپ 2 (آقای توانایی)

پروژه: آشپزخانه مدرن

تاریخ: 1398/11/20

وضعیت: ساخته شده

محل پروژه: شریعتی

شرح پروژه:

این پروژه دارای 10 واحد مسکونی بوده که واحدهای شرقی و غربی آن دارای طراحی های متفاوتی است .

در هر واحد بسته به پلان آشپزخانه طراحی خاصی انجام پذیرفته است.

 

Info

  • Date : 25.07.1399