اشتراک گذاری
آشپزخانه مدرن (آقای فشارکی)

آشپزخانه مدرن (آقای فشارکی)

پروژه: آشپزخانه مدرن

تاریخ: 1397/06/13

وضعیت: ساخته شده

محل پروژه: چهارراه ولیعصر

شرح پروژه:

طراحی- ساخت و اجرای یک واحد آشپزخانه مدرن به همراه جابجایی فضاهای موجود از جمله لوله گاز و خروجی فاضلاب و… از وضع موجود و تغییر آن به خواست کارفرما برای ایجاد محیطی زیبا با دسترسی و عملکرد بهینه و بهتر…!

 

اطلاعات

  • تاریخ 24.07.1399